gotowi na RODO

Szanując obowiązujące przepisy, zweryfikowaliśmy nasze procedury i z przyjemnością stwierdzamy że jesteśmy gotowi do spełnienia wymogów przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).